פרידה נכונה

רמה מרינוב-כהן

פגישה מחודשת בין ירון ואיה, חברי נעורים, מטלטלת  את סדר חייהם, ויכולתם להחיות את זיכרונות העבר הכמוסים מבלי לערער את נישואיהם – עומדת במבחן.
הרומן מתאר את התמודדותם של הגיבורים עם זיכרונותיהם, עם שותפיהם לחיים ועם בחירות שבחרו במהלך השנים. התייחסותם לאהבה הישנה ולשנים שחלפו מאירה את העלילה מזוויות שונות ומעוררת שאלות כמו:  מהו ערכו של זיכרון רגשי? האם ייתכן שהזיכרון מתעתע בנו ומשנה את צורתו כדי למלא תפקיד כלשהוא?

 בסגנון ייחודי ובשפה קולחת נטווים עולמם ונישואיהם של איה ואורי אל מול אלה של ירון והגר, כשברקע נפרשים חברות-נפש, בגידה  וטיפול פסיכולוגי שלא ברור מה טיבו.

פרידה נכונה הוא רומן פוליפוני, שבו הדמויות מספרות את סיפורן בגוף ראשון, בהווה ובעבר, בדיבור ובכתיבה. 

עיצוב העטיפה: ענבל ראובן

קטעי עיתונות